Arbete på skjutbanan

Arbetet med att rusta upp skjuthallen har påbörjats. Bl.a. har väggar och tak gjorts om inomhus. En del arbete återstår inomhus, väggar under skjutplatserna, samt utomhus där skjuthallen ska målas och vallen rensas från ogräs.