Bli Medlem

Skytt som innehar pistolskyttekort

Klubben har för närvarande ett högst begränsat utrymme för att ta in nya medlemmar. Använd formuläret nedan för att skicka en intresseanmälan. Du kommer att få vidare instruktioner om hur du går tillväga för att göra en formell ansökan om medlemskap.

En formell medlemsansökan skall vara skriftlig, innehålla en försäkran om att följa klubbens stadgar, samt vara tillstyrkt av en styrelsemedlem eller två klubbmedlemmar som styrelsen har förtroende för.

Ansökan prövas och avgörs av styrelsen.

Nybörjare som inte innehar pistolskyttekort

För att delta i klubben tränings- och tävlingsverksamhet, och för att sedermera kunna ansöka om vapenlicens, behöver du ha pistolskyttekortet.

Pistolskyttekortet får du genom att genomgå en kortare teoretisk utbildning, avlägga ett godkänt teoretiskt prov samt klara av de praktiska kraven (bronsfordringar i precisions- och tillämpningsserier).

Efter genomförd kurs, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov, kan du under uppsikt av föreningens skjutledare fortsätta träna med lånevapen tills du får egen licens. Träning sker då vid ordinarie skjuttillfällen kl 18.00 på onsdagar samt kl 10.00 på lördagar.

När? Kurser för pistolskyttekortet hålls när tillräckligt många har anmält intresse och i mån av tid. Det kan hända att inga kurser hålls om vi inte har plats att ta in nya medlemmar i föreningen.

Pris: 1 500 kr (inklusive medlemsavgift 700 kr, kurslitteratur samt lånevapen och ammunition).

Du kan använda formuläret nedan för att göra en intresseanmälan.