Märkefordringar

Bestämmelser för Pistolskyttemärket

Kraven nedan anges i förkortad version. För detaljer, se skjuthandboken.

Serierna får skjutas på inomhusbana. Stående ställning. Vid precisionsserie får stödhand eller annat stöd inte användas. Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°. Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott.

För erhållande av pistolskyttemärke erfordras:
1. att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott, 5 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst:

Vapengrupp
Märkesvalör A B C
Brons 32 33 34
Silver 38 39 40
Guld 43 45 46

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.

2. att i 3 tillämpningsserier
• antingen
– mot B 100 figur, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°
– eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45° ha erhållit i varje serie:

Märkesvalör Antal träff Skjuttid
Brons 5 60 sek
Silver 6 40 sek
Guld 6 Vapengrupp A och R 17 sek
Vapengrupp B och C 15 sek