Skjuthandboken

Skjuthandboken

Skjuthandboken är något av det nationella pistolskyttets bibel. Eller som det anges i förordet: ”Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar är skyldiga att följa
skjuthandbokens föreskrifter i samband med utövandet av förbundets verksamhet.”

Du kan ladda ner skjuthandboken som pdf från Svenska Pistolskytteförbundets hemsida.

Om länken ovan skulle vara inaktuell hittar du skjuthandboken här på förbundets hemsida.